Sponsors

Tuintonen is een kleinschalig festival met een bescheiden budget. Het merendeel van de kosten wordt opgebracht door de verkoop van programma boekjes, eten en drinken en de tombola tijdens het festival.Daarnaast zijn we afhankelijk van sponsoren en kleine subsidies om het festival mogelijk te maken.
Wilt u meehelpen Tuintonen mogelijk te maken? Wij zijn blij met elke bijdrage!
Giften aan Stichting Tuintonen zijn welkom op: NL34TRIO0391131362 tnv Stichting Tuintonen, Watergang.